Pintura literària, descriptiva a la manera clàssica; Amb “tema”, simbolisme i metàfora.
Barregem la tradició del surrealisme metafísic amb l’ironía i aquí estem. Les grans qüestions de la vida, les preguntes finals, es poden formular amb el treball, la reflexió, el rigor i la calma.
I amor per la feina acurada; Un quadre és un objecte d’art.